3.3.2. Плата за спеціальне використання водних ресурсів

Збір за спеціальне використання водних ресурсів справляється за ви- користання води з водних об’єктів, що забрана із застосуванням споруд або технічних пристроїв, та скидання в них зворотних вод. Збір за ко- ристування водами для потреб гідроенергетики справляється за воду, що пропускається  через турбіни гідроелектростанцій для вироблення елек- троенергії, а для підприємств водного транспорту — за користування во- дою під час експлуатації водних шляхів вантажними, самохідними, неса- мохідними та пасажирськими суднами.

Платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідро- енергетики і водного транспорту.

Об’єктом обчислення збору за спеціальне використання водних ре- сурсів є фактичний обсяг води, який  використовують водокористува- чі; збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту — обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектростан- цій та тоннаж (місце) — доба експлуатації вантажних самохідних і неса- мохідних та пасажирських суден.

Водокористувачі, які  використовують у встановленому законодав- ством порядку воду, отриману від інших водокористувачів, сплачують збір до відповідних бюджетів за обсяги фактично використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання. Нормати- ви плати за воду затверджуються КМУ у копійках за 1 м куб використа- ної води.