8.4. Слабкострумове господарство

Слабкострумові пристрої раніше застосовувалися лише трьох видів: телефон, сигнал виклику (внутрішня готельна сигналіза- ція), електрогодинники. Сьогодні їх значно більше і вони дозво- ляють (разом з обслуговуванням клієнтів) управляти готельним комплексом. До їх числа входять телекомунікаційні пристрої – телефон, селектор, телекс, сигналізація і виклик, пошукова систе- ма, пневматична пошта і радіотрансляційна мережа. Всі вони або їхня частина застосовуються залежно від призначення, місткості та категорії готельного комплексу.

Радіофікація великих готелів здійснюється від власного радіо- вузла, в якому вмонтовується декілька блоків підсилювачів для трьохпрограмного  радіомовлення  і  музичного  оформлення об’єктів харчування та суспільних приміщень. Доцільно біля ра- діовузла розміщувати радіомайстерні для ремонту радіотелевізій- ної апаратури, а також студії звукозапису для складання музичних програм і рекламної інформації. З радіовузла по окремій лінії пе- редається й інформація для працівників готелю. З цією метою в радіовузлі встановлюється мікрофон і окремий підсилювач.

Телефон – один із найнеобхідніших пристроїв як для клієнтів, так і для адміністрації. Тип готельної телефонної станції залежать від кількості абонентських точок, призначення готельного ком- плексу і його розташування.

У готельних комплексах вищих категорій варто проектувати на-

півавтоматичні телефонні станції з двома групами номерів: однією

– для житлових номерів, іншою – для адміністрації. У сучасному готельному комплексі телефон повинен бути у кожному готельному номері. У номерах підвищеної комфортності (багатокімнатних) у ванній кімнаті додатково встановлюється ще один телефонний апа-


 

рат без набору номера, паралельний з телефоном у номері.

Телевізорами комплектуються всі номери готелю відповідно до вимог Національного стандарту ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів»: в одно-двозіркових готелях телевізори встановлюються в номерах на прохання гостя, а почи- наючи з категорії 3 зірки кольорові телевізори повинні бути в усіх номерах. У 4-5* готелях є можливість приймання програм основ-

них телекомпаній світу і готельного відео каналу з дистанційним

управлінням. Не рекомендується в одно- і двомісних номерах встановлювати великогабаритні телевізори. Для зручності ремон- ту асортимент телевізорів повинен бути мінімальним. У номерах дозволяється проводити огляд телевізорів і малий ремонт. У решті випадків ремонт потрібно здійснювати в майстерні.

У кінозалах, бізнес-центрах, концертних залах, конференц- залах необхідно обладнати стаціонарні підсилювальні установки з  декількома мікрофонами на сцені і в залі. У цих приміщеннях необхідно мати електророзетки для увімкнення мультимедійних та інших пристроїв і нестаціонарних кіноустановок.

Згідно з вимогами вищезазначеного стандарту, охоронна сиг- налізація або електронні засоби контролю за безпекою номерів передбачаються тільки в п’ятизіркових готелях.

Кожен номер готелю обладнується дзвінками і кнопками сиг-

налізації, автоматизації. Клієнти готелю, не виходячи з кімнати, можуть викликати покоївку, чергову по поверху, офіціанта. У ван- ній встановлюються сигнальні дзвінки на випадок поганого само- почуття під час купання. Вони виробляються у вигляді шнура, щоб уникнути враження струмом. Спеціальний автоматичний пристрій дозволяє відчинити двері номера, не підходячи до них, увімкнути або вимкнути світло, не встаючи з ліжка. Вимикачі і кнопки автоматичного відкривання дверей бажано встановлювати біля ліжка, розетку для вмикання пилососа – біля дверей, розетку для радіо і настільної лампи – біля письмового столу, для при- строїв для гоління і фена – біля дзеркала у ванній.

Особлива увага повинна приділятися обладнанню приладами сигналізації і зв’язку місця чергового адміністратора у вестибулі. Оформлення прибулих у готель, збереження і видача документів,


Круль Г.Я. Основи готельної справи

ключів від номерів і кореспонденції здійснюється централізовано. Тому дуже важливо забезпечити за допомогою слабкострумових установок зв’язок головного адміністратора з робочими місцями чергових по поверху.

У великих готелях застосовується автоматизована система об- ліку номерного фонду і розрахунків із гостями і службовцями через обчислювальний центр.

Усі об’єкти готелю необхідно забезпечити засобами пожежної автоматики: електричної пожежної сигналізації, спринклерними і дренчерними установками, радіоустановками про пожежу.

Пристрій пожежної сигналізації складається з центрального пожежного пункту, що подає звуковий або зоровий сигнал про

пожежу або небезпеку пожежі, а також із пожежних сигналів.

Системи електричної пожежної сигналізації можуть бути ав-

томатичними, ручними або змішаної дії.

З метою централізації управління і контролю за роботою інже- нерного устаткування за допомогою засобів автоматики, телемеха- ніки і зв’язку у великих готелях організовується диспетчерська служба. На диспетчерському пульті потрібно встановлювати при- строї з певним резервом для підключення нового устаткування.

Для нормальної і безперебійної роботи котельних теплових пунктів, радіовузлів, диспетчерських пультів необхідно мати дру- гий (запасний) комплект контрольно-вимірювальних приладів на час ремонтів, перевірок і опломбування працюючих пристроїв. Усі прилади, як і устаткування, повинні мати інвентарні номери, від- повідати паспортам.