8.2. Ліфтове устаткування

Серед проблем, які архітектор повинен вирішувати при проек- туванні готельного комплексу, є проблеми, пов’язані із застосу- ванням ефективного та економічного ліфтового устаткування. Як свідчить досвід, правильний вибір кількості та якості ліфтів бага- то в чому визначає економічність проектного рішення.

Національний стандарт ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристич- ні. Класифікація готелів» передбачає обов’язкову наявність ліфтів у готелях висотою більше одного, двох і трьох поверхів залежно від їхньої категорійності (див. додаток А).


 

Ліфтами називаються підйомні пристрої циклічної дії, приз- начені для вертикального транспортування людей і вантажів у будівлях різного призначення. Ліфти бувають пасажирськими, вантажопасажирськими і вантажними. За швидкістю підйому вони поділяються на тихохідні – зі швидкістю підйому 1 м/с, швидкохідні – 1,5 м/с, і швидкісні – понад 1,5 м/с. Ліфти розрізня- ються також за вантажопідйомністю.

Службові ліфти використовуються для перевезення багажу і для різних службових і господарських потреб, поблизу них обла- днуються буфетні, білизняні та інші господарські приміщення.

Підйомники пов’язані з цокольним і підвальними поверхами,

де розташовані машинні відділення, ремонтні майстерні, складсь- кі приміщення. Найбільшу пропускну здатність з усіх видів меха- нічного транспорту має ескалатор. Пропускна здатність ескалато- ра шириною 85 см перевищує пропускну здатність сходів аналогі- чної ширини в 4-5 разів.

Для готельних комплексів висотою понад 10 поверхів рекоме- ндується передбачити дві групи ліфтів, що зупиняються на парних і непарних поверхах.

Для безпечної роботи ліфта передбачені такі пристрої і прилади:

- уловлювачі (спеціальні пристрої, що захоплюють та утри- мують кабіну ліфта на рейках у разі обриву робочих канатів або неприпустимо великої швидкості руху кабіни);

- гальма, що утримують систему «кабіна-противаги» в неру-

хомому стані при відключеному двигуні, тобто при зупинці;

- кінцеві вимикачі, що обмежують рух кабіни вгору і вниз за межі передбачених поверхів споруди;

- автоматичні замки, що фіксують двері шахти в закритому положенні за відсутності кабіни на даному поверсі;

- дверні контакти, що не дозволяють рухатися кабіні при від-

критих дверях;

- сигнальні лампи, що попереджають про те, що кабіна ліфта зайнята;

- дзвінок або телефон (мікрофон) виклику електромеханіка у разі несправності ліфта та ін.

Рух кабіни ліфта здійснюється в спеціальній шахті.


Круль Г.Я. Основи готельної справи

Управління пасажирськими ліфтами, як правило, кнопкове, а вантажними – як кнопкове (з провідником або без нього), так і за допомогою пульта.

Обслуговування ліфтів забезпечується електромеханіками (не молодше 18 років), що пройшли медичний огляд і мають практи- чний стаж роботи з ліфтами не менше шести місяців.

Перед запуском ліфтів в експлуатацію їх випробовують, управ- ляючи ними з кабіни, а також шляхом натискування кнопок викли- ку, встановлених на поверхах готелю. Якщо ліфт працює задовіль- но, проводять статичні і динамічні випробування. При статичному випробуванні кабіну завантажують вантажем, маса якого вдвічі пе- ревищує вантажопідйомність ліфта. З таким вантажем кабіна має перебувати в нерухомому стані впродовж 10 хвилин. При цьому кабіна не повинна довільно опускатися. Так перевіряють дію гальм механічних вузлів ліфта.

Для динамічного випробування ліфта кабіну завантажують ва- нтажем, маса якого повинна бути на 10 % більшою від вантажопі- дйомності ліфта. З таким вантажем перевіряють дію уловлювачів, гальм і буферів при робочій швидкості.

Результати статичних і динамічних випробувань інспектор державного технічного нагляду заносить у паспорт ліфтів і дає письмовий дозвіл на експлуатацію.