8.1.7. Системи сміттєвидалення

Для зручності видалення сміття з поверхів у готелях висо- тою 3 поверхи і більше застосовуються спеціальні пристрої, що називаються сміттєпроводами. Основними елементами останніх є: стовбур із завантажувальними клапанами, розташованими на кожному поверсі; сміттєприймальний бункер, який знаходиться в нижній частині будівлі готелю.


Круль Г.Я. Основи готельної справи

Стовбур і всі його нерухомі з’єднання повинні бути вологос- тійкими, димо- і повітронепроникними, внутрішня поверхня сто- вбура має бути гладкою. Стовбур сміттєпроводу повинен відокре- млюватися від будівельних конструкцій  готелю звукоізолюючими прокладками, забезпечуватися високоефективною системою вен- тиляції, а також обладнанням для чищення і миття.

Завантажувальні клапани повинні мати розміри, які виключа- ють скидання предметів, більших від перерізу стовбура. Вони ма- ють легко відкриватися, зніматися і водночас бути герметичними.

Стіни сміттєприймальних камер (бункерів) облицьовуються плиткою, стелі фарбуються масляною фарбою. До бункера має бути проведена гаряча і холодна вода для його промивання.

Сміття транспортується спецмашинами, в деяких із них є дро-

барки, що подрібнюють сміття до фракцій піщинок.

У деяких країнах Європи і в США застосовується пневматич- не видалення сміття. Ця система передбачає прокладення спеціа- льних сміттєпроводів діаметром 500-600 мм, виконаних із висо- коміцної сталі, прокладених під землею на великі відстані. У пе- ревантажувальних пунктах сміття пресується і завантажується в контейнери, а потім відправляється на сміттєспалювальні або сміттєпереробні заводи.

Гідравлічний спосіб видалення сміття передбачає його подріб- нення в дробарках і спуск у каналізацію. Цей спосіб менш ефек- тивний, оскільки перевантажує каналізацію і за санітарно- гігієнічними показниками поступається пневматичному методу.