8.1.6. Централізоване видалення пилу

У великих готелях, насичених килимовими виробами, засто-

совуються централізовані системи видалення пилу.

Принципи дії системи централізованого видалення пилу такі:

- у підвальних приміщеннях готелю встановлюється станція ви- далення пилу, що складається з водокільцевого вакуумного насосу, гідравлічних фільтрів (барботерів), сітчастих фільт- рів, стояків зі штуцерами для приєднання гнучкого шланга з насадкою, за допомогою якого проводиться очищення пове- рхонь від пилу і бруду;

- стояки прокладаються в  стінах коридорів і  проходять до

найвищих номерів готелю;

- зволожений пил, потрапляючи в прийомну камеру на водну поверхню, скидається в каналізацію.