РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 1. ПОНЯТТЯ «ГОСТИННОСТІ» І «ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА». РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ

1.1. Терміни і визначення понятійного апарату «гостинність».

1.2. Зміст основних понять готельного господарства.

1.3. Еволюція індустрії гостинності.

1.4. Особливості розвитку міжнародних готельних мереж.

1.5. Проблеми і перспективи розвитку готельної індустрії.