7.2.5. Приміщення господарського і складського призначення

Приміщення господарського і складського призначення виконують функції матеріального забезпечення організації праці всіх приміщень і служб готельного підприємства, а також необ- хідних ремонтних робіт. До них належать приміщення і підпри-


Круль Г.Я. Основи готельної справи

ємства побутового обслуговування, група приміщень матеріаль- ного забезпечення і ремонтних робіт, група приміщень інженер- ного устаткування.

Приміщення і підприємства побутового обслуговування, як правило, відокремлені від блоку приміщень складського і госпо- дарського призначення, що пов’язано з виконанням функцій об- слуговування мешканців готелю. До них належать перукарні, майстерні дрібного ремонту і прасування одягу, дрібного ремонту взуття і шкіргалантереї, приймальні пункти прання і хімчистки, пункт прокату предметів культурно-побутового і спортивного призначення, прийом замовлень на фотороботи. Набір і площі цих приміщень залежать від категорії, місткості готельного комплексу та попиту на зазначені види послуг.

Перукарні, як правило, розраховані на обслуговування мешка- нців готельного підприємства й осіб, що мешкають в районі його розташування. Вони розміщуються біля вестибулю, мають із ним безпосередній зв’язок і передбачаються в усіх готельних комплек- сах на 50 і більше місць. До складу приміщень перукарні входять жіночі й чоловічі зали (з кількістю робочих місць залежно від місткості готельного комплексу), зал очікування і підсобні примі- щення, іноді – сушарки. У перукарських салонах 4-5* готельних комплексів виділяються окремі приміщення для манікюрного, педікюрного, косметичного, масажного кабінетів.

До пунктів прокату предметів культурно-побутового призна- чення відносять: приміщення прийому, видачі і підготовки прока- тного фонду; приміщення для зберігання предметів культурно- побутового призначення.

Пункти дрібного ремонту речей (шкіряно-галантерейних ви-

робів, годинників, електротоварів, верхнього одягу) обладнані спеціальними й універсальними меблями відповідно до тих функ- цій, які вони виконують. У приміщеннях пункту дрібного ремон- ту організовують зони очікування, розрахунку за замовлення, примірювання, прийому й видачі замовлення.

Прийомні пункти хімчистки і прання білизни організовуються

у приміщеннях, безпосередньо пов’язаних із ліфтом і господарсь- ким входом у готельний комплекс, аби запобігти перетину руху мешканців і замовлених речей під час транспортування.


Формування предметно-просторового середовища готелю

Пральні за методом самообслуговування розраховані на вико- нання всіх операцій щодо прання білизни мешканцями готельного підприємства. Тут передбачені пристрої швидкого сушіння білизни, а в літніх турбазах, таборах тощо для цих потреб використовують відкриті майданчики або навіси. Їх обладнують малоємкими маши- нами для прання і сушіння. Обов’язковими у приміщенні пральні є гаряче й холодне водопостачання, каналізаційні зливи чи трапи.

Розміщення пунктів прийому замовлень на різні види побуто- вого обслуговування і побутових майстерень можливе на будь- яких поверхах громадської частини готельних комплексів, на тех- нічних поверхах, іноді навіть над житловою частиною. Проте найраціональнішим вважається їхнє  розташування на  першому

або в цокольному поверсі при організації зручного зв’язку з вес-

тибулем готельного комплексу.

Медпункти у готельних комплексах призначені для надання першої допомоги клієнтам готелю і персоналу, тому повинні бути доступними для хворих. У великих медпунктах передбачені при- міщення для лікувальних процедур. Хворі мешканці готелю, які потребують стаціонарного лікування, як правило, доставляються до місцевих медичних закладів. У разі розміщення готельного підприємства у незаселеній або малонаселеній місцевості (і за відсутності поблизу медичних закладів) до його складу включа- ють ізолятори на випадок травми, хвороби мешканця або праців- ника готелю, а такою забезпечуються можливості евакуації хво- рих. Для цього один із службових ліфтів повинен мати габарити, де б розмістилися носилки і супроводжуюча особа.

Найкращим місцем для медичного пункту та ізолятора є пер- ший поверх, коли евакуацію хворого легко забезпечити, минаючи потоки мешканців готелю.

До групи приміщень матеріального забезпечення і ремонтних робіт готельного підприємства належать центральні приміщення для чистої і брудної білизни. У невеликих готелях (до 300 осіб) для них визначений норматив площі 0,33-0,39 м2  на одне місце. Встановлена також норма на шафи (білизняні) у господарських кімнатах невеликих готелів – 0,06-0,04 м2 на одне місце. Вони повинні бути самостійними, ізольованими одне від одного при-


Круль Г.Я. Основи готельної справи

міщеннями. Приміщення для чистої білизни розміщується поруч із вантажно-пасажирським ліфтом, кабіна якого відчиняється в бік блоку приміщень для обслуговування на поверсі. Може бути оснащене шахтопідйомником. Передбачається місце для ремонту і прасування білизни. Розміри білизняних кімнат визначаються будівельними нормами. Площі комор для чистої білизни встанов- люються з розрахунку 4 м2 на 30 номерів. Їх обладнують полиця- ми (завглибшки 50 см і заввишки 40 см).

Приміщення для брудної білизни у великих готельних компле- ксах є на кожному поверсі. Їх обладнують полицями та оцинкова- ною скринею, що дозволяє проводити мокру дезінфекцію білиз- ни; залишають місце для розбирання білизни. Комору розміщу- ють поруч зі службовим ліфтом. Для спуску брудної білизни ви- користовуються білизнопроводи із приймальними клапанами в кімнатах брудної білизни.

Пральня є однією з основних установ готельного комплексу. Її розміщення потребує спеціальних умов. Вона повинна знаходи- тися в місці, менш помітному для оточуючих, зважаючи на шум і випаровування, і мати добре сполучення з господарською служ- бою житлової частини. Її розміри залежать від кількості білизни, що обробляється, і площ окремих приміщень (залежно від розмі- рів і кількості пральних апаратів).

У складських приміщеннях зберігаються запаси меблів для но-

мерного фонду, різних приміщень, килимові вироби, постільні речі (подушки, покривала, ковдри, перини), малоцінний інвентар для оснащення номерів (щітки для одягу й взуття, попільнички, набори столового посуду та приладдя, вішалки, вази для квітів), обладнання для санвузлів (дзеркала, гумові килимки, озонатори, гачки й утримувачі для одягу, рушників, туалетного паперу, ми- льниці, склянки тощо), інвентар і речі санітарно-гігієнічного при- значення (фени для сушіння волосся, банні халати, махрові прос- тирадла, набори туалетного приладдя у фірмовій упаковці тощо), мийні та фарбувальні речовини, електроприладдя та електролам- ппи, запасні частини та сантехнічне устаткування (крани, саніта- рне приладдя) тощо.


Формування предметно-просторового середовища готелю

Велика увага приділяється розміщенню й обладнанню техніч- них приміщень і установок. У будівлях великих багатоповерхових готелів для облаштування машинних і різних санітарно-технічних відділів відводиться цілий технічний поверх. Тут розміщуються бойлерні, приміщення для кондиціонування повітря, вентиляційні камери, приміщення для лічильників, акумуляторна, трансформа- торні, а також ремонтні майстерні для енергетичної, санітарно- технічної, слюсарної, столярної та інших груп.

Окрім перерахованих, пов’язаних з потребами готельної спо- руди, також організовуються автомайстерні у випадку, якщо ком- плекс має великі гаражі. Ця форма обслуговування найчастіше характерна для мотелів.