ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ............................................................................................................................................ 6

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА................ 8

1. ПОНЯТТЯ «ГОСТИННОСТІ» І «ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА».

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ ..................................... 8

1.1. Терміни і визначення понятійного апарату «гостинність» .................................. 8

1.2. Зміст основних понять готельного господарства................................................ 12

1.3. Еволюція індустрії гостинності ............................................................................. 15

1.4. Особливості розвитку міжнародних готельних мереж ...................................... 30

1.5. Проблеми і перспективи розвитку готельної індустрії....................................... 40

2. РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ...................................................................... 44

2.1. Зародження готельної справи в Україні ............................................................... 44

2.2. Розвиток готельного господарства України в другій половині XIX – на початку XX ст. ................................................................................................................ 45

2.3. Розвиток матеріально-технічної бази туризму в радянські часи....................... 50

2.4. Сучасний стан розвитку готельного бізнесу в Україні ......................................... 54

3. ВИДИ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ .......................................................................... 64

3.1. Основні підходи до класифікації засобів розміщення........................................ 64

3.2. Класифікація засобів розміщення туристів за ВТО ............................................ 68

3.3. Типи готельних підприємств за призначенням ................................................... 71

3.4. Спеціалізовані готелі............................................................................................... 75

4. СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ГОТЕЛІВ У СВІТІ .................................................................... 83

4.1. Проблеми створення міжнародної класифікації готелів .................................... 83

4.2. Особливості американської системи класифікації готелів і мотелів ............... 86

4.3. Підходи до класифікації готелів у різних країнах світу ..................................... 87

4.4. Класифікація готелів в Україні і країнах СНД .................................................... 95

РОЗДІЛ 2

ОСНОВНІ ФОНДИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ....................... 101

5. ПРИЗНАЧЕННЯ ГОТЕЛІВ, ЇХ РОЗТАШУВАННЯ У СТРУКТУРІ МІСТА..................101

5.1. Розвиток архітектурних форм будівлі готелю................................................... 101

5.2. Сучасні архітектурні концепції готельних будівель......................................... 102

5.3. Особливості вибору майданчиків для будівництва готельних комплексів ... 106

5.4. Тенденції розташування готельних комплексів у структурі міста ................. 108

6. ОСНОВНІ ФОНДИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ......................................................111

6.1. Матеріально-технічна база та основні фонди.................................................... 111

готельного господарства.............................................................................................. 111


 

6.2. Показники оцінки руху і стану основних фондів.............................................. 115

готельного підприємства ............................................................................................. 115

РОЗДІЛ 3

ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ............................................................................................................. 121

7. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА   ГОТЕЛЮ........121

7.1. Організація прилеглої території навколо готельних   будівель ...................... 121

7.2. Функціональна організація приміщень готельних комплексів ....................... 124

7.2.1. Організація приміщень вестибульної групи........................................124

7.2.2. Особливості організації житлових приміщень..................................128

7.2.3. Блок приміщень харчування .................................................................134

7.2.4. Організація адміністративних приміщень .........................................137

7.2.5. Приміщення господарського і складського призначення ...................138

7.2.6.   Функціональна   організація   приміщень   ділового   і   рекреаційного призначення .....................................................................................................142

7.3. Роль інтер’єру та озеленення у формуванні іміджу готелю ............................ 145

7.3.1. Складові частини комфорту внутрішнього простору готелів........145

7.3.2. Меблювання готельних приміщень......................................................147

7.3.3. Естетична організація середовища готелю ......................................152

8. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ..............168

Складові частини інженерно-технічного обладнання готелів................................ 168

8.1. Характеристика санітарно-технічного устаткування ...................................... 169

8.1.1. Облаштування господарсько-питного водогону та каналізації ......169

8.1.2. Протипожежний водогін та системи пожежогасіння...................171

8.1.3. Гаряче водопостачання готельних комплексів ..................................172

8.1.4. Системи опалення в готелях ...............................................................173

8.1.5. Кондиціонування і вентиляція повітря ...............................................175

8.1.6. Централізоване видалення пилу...........................................................178

8.1.7. Системи сміттєвидалення ..................................................................178

8.2. Ліфтове устаткування .......................................................................................... 179

8.3. Електроустаткування ............................................................................................ 181

8.4. Слабкострумове господарство .............................................................................. 183

8.5. Торгово-технологічне устаткування ресторанів, кафе, барів .......................... 185

9. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ СЛУЖБ.......................................................188

9.1. Підходи до класифікації служб і відділів готельних  комплексів ................ 188

9.2. Склад і функції готельних служб ........................................................................ 189

9.2.1.   Організація   адміністративно-управлінської   служби   готельного комплексу.........................................................................................................192

9.2.2. Служба управління номерним фондом (служба обслуговування) ....196

9.2.3. Служба організації харчування ...........................................................209

9.2.4. Інженерно-технічна служба готельного комплексу .........................211


 

10. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ОСНОВНИХ І ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ .......................214

10.1. Особливості процесу надання основних послуг у готелях ............................ 214

10.2. Додаткові готельні послуги як показник якості, конкурентоспроможності та культури обслуговування ............................................................................................ 219

10.3. Якість обслуговування туристів у готелях – важливий чинник розвитку туризму .......................................................................................................................... 221

10.3.1. Поняття якості послуг ......................................................................221

10.3.2. Чинники формування якості обслуговування ...................................224

10.3.3. Фактори впливу на якість обслуговування у готельних комплексах.....228

Тести для самоконтролю...........................................................................................................231

Завдання для практичних робіт ..............................................................................................277

Предметний покажчик.................................................................................................................281

Список використаної та рекомендованої літератури ...............................................288

ДОДАТОК A. Національний стандарт України

Послуги туристичні. Класифікація готелів .................................................... 291

ДОДАТОК Б. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг ...................................................... 311

ДОДАТОК В. Екзотичні готелі світу ............................................................. 320

ДОДАТОК Г. Показники діяльності підприємств готельного господарства

України за період 2000-2007 рр........................................................................ 327

ДОДАТОК Д. Система уніфікації послуг гостинності ................................ 342

ДОДАТОК Е. Професійні обов’язки працівників готелів .......................... 345

ДОДАТОК Є. Документи первинного обліку у готелях ............................. 355


Круль Г.Я. Основи готельної справи