4.2. Особливості американської системи класифікації готелів і мотелів

На відміну від інших країн, у США немає єдиної офіційної,

затвердженої урядом системи класифікації готелів.

За комфортабельністю вони здебільшого поділяються на п’ять категорій. В Америці найвищий статус присуджується дво- ма  закладами: American  Automobile Association (AAA)  називає свій приз «П’ять діамантів», а Mobile Travel Guide – «П’ять зі- рок». Із понад 21000 готелів вищої категорії п’ятизіркового стату- су удостоєні тільки 35 (менше 2 %). ААА займається інспекцією готелів з 1977 р. Із 19500 готелів США, Канади і Мексики менше

2 % удостоєні вищого призу – «П’ять діамантів». 25 готелів отри-

мали обидві вищі нагороди – і «П’ять діамантів», і «П’ять зірок».

Готелі класифікують також за місцем розташування, за цінами і типами послуг, які вони пропонують.

За цінами готелі США поділяються на бюджетні ($25-35), економічні ($35-55), середні ($55-95), першокласні ($95-195), апа- ртаментні ($65-125), фешенебельні ($125-425).

Залежно від свого місця розташування готелі можуть бути центральними (розташовані в центрі міста), курортними (в куро- ртній місцевості), казино (в одному із центрів ігрового бізнесу), аеровокзальними (в районі аеропорту), автострадними (на авто- страді). Є й інші критерії класифікації, наприклад, умови корис- тування: таймшер, кондомініум, для тривалого проживання, для проведення конференцій тощо.


Круль Г.Я. Основи готельної справи

Готельний бізнес США характеризується тим, що готелі деда- лі більше орієнтуються на визначений сегмент ринку. Так, у май- бутньому передбачається виділення трьох типів готелів:

1. «Люкс» – із численним персоналом, надзвичайно високим рівнем сервісу для найвимогливіших клієнтів.

2. Готель середнього рівня, що максимально використовує сучасні технології, намагається за допомогою автоматизації зме- ншити експлуатаційні витрати, а відповідно, й ціни.

3. Невеликий затишний готель, призначений для тих клієн- тів, які потребують більше персональної уваги до себе, але без необхідності оплачувати послуги за цінами «люкс».