3. ВИДИ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ

3.1. Основні підходи до класифікації засобів розміщення.

3.2. Класифікація засобів розміщення туристів за ВТО.

3.3. Типи готельних підприємств за призначенням.

3.4. Спеціалізовані готелі.