2. РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

2.1. Зародження готельної справи в Україні.

2.2. Розвиток готельного господарства України в другій   половині

XIX – на початку XX ст.

2.3. Розвиток матеріально-технічної бази туризму в радянські часи.

2.4. Сучасний стан розвитку готельного бізнесу в Україні.