ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

Правове регулювання діяльності міжнародних організацій. Організаційно-функціональна структура міжнародних орга­нізацій.

 

У другому змістовому модулі розкриваються джерела та принци­пи формування нормативної бази діяльності міжнародних організацій. Надається характеристика цілей, компетенцій та функцій міжнарод­них організацій. Розглядається організаційно-функціональна струк­тура організацій, механізм прийняття рішень та їхнє виконання.