АБРЕВІАТУРИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

АВФ — Арабський валютний фонд (AMF — Arab Monetary Fund).

АзБР — Азіатський банк розвитку (AsDB — Asian Development Bank).

АСЕАН — Асоціація держав Південно-Східної Азії (ASEAN — Asso­ciation of South East Asian Nations).

АСЧС — Арабський Союз чавуну та сталі (AISU — Arabian Iron and Steel Union).

АПЕК — Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво ^РЕС — Asia-Pacific Economic Cooperation).

АфБР — Африканський банк розвитку (ADB — African Development

Bank).

АФЕСР — Арабський фонд економічного і соціального розвитку (AFESD — Arab Fund for Economic and Social Development).

АЯЕ — Агенція з ядерної енергетики (NEA — Nuclear Energy Agency).

БАГІ — Багатостороння агенція з гарантій інвестицій (MIGA — Mul­tilateral Investment Guarantee Agency).

БМР — Банк міжнародних розрахунків (BIS — Bank for International Settlements)

ВБ — Всесвітній банк (WB — World Bank).

ГАТТ — Генеральна угода з тарифів і торгівлі (GATT — General Agreement on Tariffs and Trade).

ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров'я (WHO — World Health Organization).

ЕВС — Економічний і валютний союз (EMU — Economic and Monetary Union).

ЕКА — Економічна комісія ООН для Африки ( EMU — UN Economic Commission for Africa).

ЕКЛАК — Економічна комісія ООН для Латинської Америки (ECLAC — UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean).

ЕКОВАС — Економічне співтовариство держав Західної Африки (ECOWAS — Economic Community of West African States).

ЕКОСОР — Економічна і соціальна рада ООН (ECOSOC — Economic and Social Council).

ЕСКАТО — Економічна і соціальна комісія ООН для Азії і Тихого океану (ESCAP — UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific).

ЕСКЗА — Економічна і соціальна комісія ООН для Західної Азії (ESKWA-UN Economic and Social Commission for Western Asia).

ЄАВТ — Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA — European Free Trade Association).

ЄБРР — Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD — European Bank for Reconstruction and Development).

ЄВС — Європейська валютна система (EMS — European Monetary System).

ЄВРОКОНТРОЛ — Європейська організація з безпеки повітряної організації (EUROCONTROL — European Organization for the Safety of Air Navigation).

ЄЕК — Європейська економічна комісія ООН (ECE — UN Economic Commission for Europe).

ЄІБ — Європейський інвестиційний банк (EIB — European Investment

Bank).

ЄКА — Європейська космічна агенція (ESO — European Space

Agency).

ЄКАК — Європейська конференція цивільної авіації (ECAC — European Civil Aviation Conference).

ЄПО — Європейська патентна організація (EPO — European Patent Organization).

ЄОВС — Європейське об'єднання вугілля та сталі (EUCS — European Unity of Coal and Steel).

ЄС — Європейський Союз (EU — European Union).

ЄФР — Європейський фонд розвитку (EDF — European Development Fund).

ЄФРР — Європейський фонд регіонального розвитку (ERDF — European Regional Development Fund).

ЄЦБ — Європейський центральний банк (ECB — European Central

Bank).

ІБР — Ісламський банк розвитку (ISDB — Islamic Development

Bank).

ІКАО — Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO — International Civil Aviation Organization).

ІМО — Міжнародна морська організація (IMO — International Maritime Organization).

КАРИКОМ — Карибське співтовариство і Карибський спільний ри­нок (CARICOM — Caribbean Community and Common Market).

КАТТПП — Конфедерація Азіатсько — Тихоокеанських торговель­но — промислових палат (CACCI — Confederation of Asia-Pacific Chambers of Commerce and Industry).

КОМЕСА — Спільний ринок Східної та Південної Африки (COMESA — Common Market for Eastern and Southern Africa).

КПТО — Комісія для країн Південної частини Тихого океану (SPC — South Pacific Commission).

ЛААІ (ЛАІ) — Латиноамериканська асоціація інтеграцій (ALAI — Asociacion Latinoamericana de Integracion).

ЛАД — Ліга арабських держав (ACL — Arabian Countries League).

ЛАЕС — Латиноамериканська економічна система (SELA — Sistema Economica Latinoamericana).

МаБР — Міжамериканський банк розвитку (IDB — Inter — American Development Bank)

МАГАТЕ —  Міжнародна агенція з атомної енергії (IAEA — International Atomic Energy Agency)

МАР — Міжнародна асоціація розвитку (IDA — International Development Association).

МБРР — Міжнародний банк реконструкції й розвитку (IBRD — International Bank for Reconstruction and Development).

МВФ — Міжнародний валютний фонд (IMF — International Monetary Fund).

МЕА — Міжнародна енергетична агенція (IEA — International Energy

Agency).

МЕРКОСУР — Південний спільний ринок, Спільний ринок країн Південного Конусу (MERCOSUR — Mercado Comun del Sur).

МОП — Міжнародна організація праці (ILO — International Labor Organization).

МСЕ — Міжнародний союз електрозв'язку (ITU — International Telecommunication Union).

МТП — Міжнародна торговельна палата (ICC — International Chamber of Commerce).

МФК — Міжнародна фінансова корпорація (IFC — International Finance Corporation).

МФСР — Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD - International Fund for Agricultural Development).

МЦУЮ — Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (ICSID — International Center for Settlement of Investment Disputes).

НАФТА   —   Північноамериканська   асоціація   вільної торгівлі (NAFTA — North American Free Trade Association).

ОАД — Організація американських держав (OAS — Organization of American States).

ОАЄ — Організація африканської єдності (OAU — Organization of American Unity).

ОАПЕК — Організація арабських країн-експортерів нафти (ОАРЕС — Organization of Arabian Petroleum Exporting Countries).

ОБСЄ — Організація з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE — Organization for Security and Cooperation in Europe).

ОЕС — Організація економічного співробітництва (ECO — Economic Cooperation Organization).

ОЕСР — Організація економічного співробітництва й розвитку (OECD — Organization for Economic Cooperation and Development).

ОІК — Організація Ісламська Конференція (ICO — Islamic Conference Organization).

ООН — Організація Об'єднаних націй (UN — United Nations).

ОПЕК —  Організація країн — експортерів нафти (OPEC — Organization of the Petroleum Exporting Countries).

ОЧЕС — Організація Чорноморського економічного співробітництва (BSEC — Black Sea Economic Cooperation).

ПРООН — Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (UNDP

 

United Nations Development Programme).

ПТФ — Південнотихоокеанський форум (SPF — South Pacific Forum).

РТЕС — Рада Тихоокеанського економічного співробітництва (PECC

Pacific Economic Cooperation Council).

СААРК — Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії (SAARC — South Asian Association for Regional Cooperation).

САДК — Південноафриканське співтовариство (SADK — Southern African Development Community).

СНД — Співдружність Незалежних Держав (CIS — Commonwealth of Independent States).

СОІВ — Світова організація інтелектуальної власності (WIPO — World Intellectual Property Organization).

СПП — Світова продовольча програма (WFP — World Food Programm).

СПС — Світовий поштовий союз (UPU — Universal Postal Union).

СОТ  —  Світова організація торгівлі  (WTO  —  World Trade Organization).

СТО — Світова туристська організація (WTO — World Tourism Organization).

ТЕР — Тихоокеанська економічна рада (PBEC — Pacific Basin Economic Council).

УЕМОА — Західноафриканський економічний і валютний союз (UEMOA — Union Economique et Monetaire Ouest Africaine).

ФАО — Продовольча і сільськогосподарська організація (FAO — Food and Agricultural Organization).

ФАТФ — Спеціальна фінансова комісія з проблем відмивання гро­шей (FATF — Financial Action Task Force).

ФЕОГА — Європейський фонд орієнтації і гарантування сільського господарства (FEOGA — Fonds europeen par Orientacion et garantie de agriculture).

ЦАСР — Центральноамериканський спільний ринок (CACM — Central American Common Market).

ЦЕРН — Європейський центр ядерних досліджень (CERN — Centre Europeenne pour la Recherche Nucleaire).

ЦДНО — Центр досліджень і новацій в галузі освіти (CERI — Centre for Education Research and Innovation).

ЧБТР — Чорноморський банк торгівлі і розвитку (BSTDB — Black Sea Trade and Development Bank).

ШОС — Шанхайська організація співробітництва (SCO — Shanghai Cooperation Organization)

ЮДЕАК — Митний і економічний союз Центральної Африки (UDEAC — Union Douaniere et Economique de L'Afrique Centrale).

ЮНДРО — Бюро Координатора ООН з наданням допомоги в разі стихійного лиха (UNDRO — Office of United Nations Disaster Relief Co — ordinator).

ЮНЕП — Програма ООН з навколишнього середовища (UNEP — United Nations Environment Programme).

ЮНЕСКО — Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, на­уки, культури (UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

ЮНІДО — Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO — United Nations Industrial Development Organization).

ЮНІСЕФ — Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (UNICEF

 

United Nations Children's Fund).

ЮНІТАР — Навчальний і науково-дослідний інститут Організації Об'єднаних Націй (UNITAR — United Nations Institute for Training and Research).

ЮНІФЕМ — Фонд ООН для розвитку в інтересах жінок (UNIFEM

United Nations Development Fund for Women).

ЮНКТАД — Конференція ООН з торгівлі й розвитку (UNCTAD —

United Nations Conference on Trade and Development).

ЮНКТАД/СОТ МТЦ — Міжнародний торговельний центр (UNCTAD\WTO ITC — UNCTAD\WTO International Trade Centre).

 

ЮНСІТРАЛ — Комісія ООН з прав міжнародної торгівлі (UNCITRAL

United Nations Commission on International Trade Law).

ЮНФПА — Фонд ООН в галузі народонаселення (UNFPA — United Nations Population Fund).