ІНТЕГРАЦІЙНІ НАПРЯМИ УКРАЇНИ

 

Україна в організаціях глобального типу. Україна в міжнародних регіональних організаціях.

У дванадцятому модулі розглядаються взаємовідносини України з міжнародними організаціями. Визначаються наслідки та перспек­тиви такого співробітництва.