РЕГІОНАЛЬНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ УГРУПОВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРОПІ

 

Європейський Союз. Співдружність незалежних держав.

Організація Чорноморського економічного співробітництва.

У десятому змістовому модулі розглядаються етапи становлення Європейського Союзу та його сучасний стан. Аналізуються інтегра­ційні процеси в СНД та локальні об'єднання території Співдружнос­ті. Розглядається діяльність Організації Чорноморського економіч­ного співробітництва.