РЕГУЛЮВАЛЬНА РОЛЬ ТА ТИПОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

Міжнародні організації як регулятор міжнародних економіч­них відносин.

Класифікація міжнародних організацій.

Етапи становлення системи міжнародних організацій.

У першому змістовому модулі розкривається сутність міжнарод­них організацій, їхня роль у міжнародних економічних відносинах. Визначаються основні критерії типології міжнародних організацій. Видокремлюються основні етапи розвитку системи міжнародних ор­ганізацій.