МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ

 

Міжнародний валютний фонд. Всесвітній банк.

У дев'ятому модулі розглядається становлення системи міжна­родних валютно-кредитних організацій. Визначаються цілі, функції та формування ресурсів МВФ. Розглядаються організації, які вхо­дять до Групи банку. Аналізуються цілі та формування ресурсів регі­ональних банків розвитку.