Тема 7. Організації з регулювання в соціальній сфері

До цієї групи належить досить велика кількість організацій, які мають чітко виражену соціальну спрямованість своєї діяльності. Це — Міжнародна організація праці (МОП), Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Фонд ООН у галузі наро­донаселення (ЮНФПА), Центр ООН з населених пунктів (ХАБІ-ТАТ), Фонд ООН для допомоги дітям (ЮНІСЕФ), Фонд розви­тку для жінок (ЮНІФЕМ), Світова туристська організація (СТО) та інші.

Більшість організацій цієї групи належать до системи ООН. Роз­глянемо найвідоміші й найвпливовіші з них.