Тема 6. Міждержавні організації з регулювання в галузі промисловості, сільського господарства, транспорту й зв'язку

 

Велика кількість міждержавних організацій сферою своєї ком­петенції має галузі народного господарства — промисловість, енер­гетику, сільське господарство, транспорт тощо. Переважна більшість таких організацій належить до системи ООН, але в своїй діяльності вони фактично досить самостійні. Частина галузевих організацій вхо­дить до системи ОЕСР, а є чимало й таких, що не входять до якоїсь глобальної системи (наприклад, ОПЕК або Банк міжнародних роз­рахунків). Міждержавні організації галузевого рівня переважають за чисельністю; до того ж, згадаймо, саме з цього типу організацій роз­почалося формування сучасної системи МДЕО (Міжнародний по­штовий союз, Міжнародний союз електрозв'язку та ін.).