МІЖДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА ГАЛУЗЕВОМУ РІВНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ

 

Організації ООН у сфері промисловості. Організації ООН у сфері транспорту і зв'язку. Організації ООН у сфері сільського господарства й продоволь­ства.

 

У шостому змістовому модулі розглядаються основні цілі, функ­ції та пріоритетні напрями діяльності міждержавних організації з регулювання в галузі промисловості, сільського господарства, тран­спорту та зв'язку.