ГЛОБАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕУРЯДОВОГО ТИПУ

 

Міжнародні неурядові організації. Міжнародні об'єднання підприємців.

Міжнародні торговельні та торговельно-промислові палати.

У п'ятому змістовому модулі розглядаються міжнародні неуря­дові економічні організації, їхня роль у міжнародних економічних відносинах. Надається загальна характеристика цих організацій, їх функції та основні напрями діяльності.