ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

  Організація економічного співробітництва й розвитку. Консультативні групи держав.

 

У четвертому змістовому модулі надається характеристика між­державних економічних організацій загальної компетенції. Розгля­дається значення, мета та головні органи ОЕСР. Надається характе­ристика найвідоміших консультативних груп держав та їхній ролі в міжнародних відносинах.