МІЖНАРОДНІ МІЖУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ТИПУ

 

Цілі і принципи діяльності Організації Об'єднаних Націй. Організаційна та функціональна структура ООН.

У п'ятому змістовому модулі показана історія заснування ООН, принципи та цілі діяльності цієї організації. Представлена характе­ристика головних органів ООН. Розкрито деякі програми та фонди

ООН.