18.3. Платіж на відкритий рахунок

Платіж на відкритий рахунок передбачає ведення партнерами один для одного відкритих рахунків, на яких обліковуються суми поточної заборгованості.

При використанні цієї форми здійснюються  такі кроки:

— відвантаження експортером  товару та відправлення документів  на адресу ім- портера;

— занесення  експортером  суми вартості вантажу на дебет відкритого на покупця рахунка;

— імпортер здійснює аналогічний запис у кредит рахунка імпортера;

— після оплати товари експортер і імпортер роблять компенсуючі проведення. До особливостей  цієї форми розрахунків відносяться:

— форма розрахунків передбачає ведення контрагентами великого обсягу роботи з обліку продажу;

— товаророзпорядчі документи  надходять до імпортера прямо, минаючи банк;

— весь контроль  за своєчасністю  платежів  покладається на плечі учасників  уго- ди, передусім експортера;

— рух товарів випереджає  рух валютних коштів;

— дана форма розрахунків є найдешевшою і характеризується відносною просто- тою виконання.

Для  експортера  платіж  на відкритий  рахунок  є найризикованішою операцією, тому що в нього немає ніяких гарантій, що імпортер урегулює свою заборгованість в обумовлений строк. Після того як усі права на товар перейшли до імпортера, експор- теру залишається тільки покладатися на платоспроможність та порядність  покупця. Для досягнення  більшої надійності платежу експортери  наполягають на виставленні на свою користь платіжних  гарантій.


 

Така форма розрахунків найбільш  вигідна для імпортера, оскільки  він здійснює оплату лише при отриманні товару. Таким чином відсутній ризик непоставки товару.

Розрахунки за допомогою відкритого  рахунка  використовуються, якщо між по- купцем і продавцем існують надійні, стійкі та довгострокові  ділові стосунки, а також якщо торгівля між країнами порівняно вільна від державних обмежень і міжнародно- го регламентування.

У міжнародних  розрахунках платіж  на відкритий  рахунок  посідає значне місце в торгівлі  багатьох  країн  світу. Так, у країнах  Західної  Європи  до 60% усіх плате- жів здійснюється за допомогою цієї форми. Це пов’язано з тим, що світовому ринку з’явився  надлишок  товарів,  і продавець  повинен  упроваджувати все більш пільгові умови продажу. Крім того, в торговельній практиці  низки країн (наприклад, у Вели- кій Британії) розрахунки  в такій  формі  асоціюються  з розстрочкою  платежу  (про- дажем у кредит).