Глава 2. Правова уніфікація міжнародної комерційної діяльності

Практика міжнародної  торгівлі характеризується значним ступенем правової уніфікації,  метою якої  є скорочення  юридичних  перешкод  у міжнародній торгівлі шляхом розробки  і застосування міжнародно-правових документів, прийнятих на міждержавному рівні. Це стосується  насамперед  міжнародних  договорів купівлі- продажу товарів.

Уніфікацією та гармонізацією міжнародного торгового права займаються такі між- народні економічні організації як ЮНСІТРАЛ, УНІДРУА, ЮНКТАД, ЄЕК ООН.