10.5. Контракт на виконання робіт незалежним підрядчиком

Нижче наводиться  коротка форма контракту.

Цей контракт, укладений <> між ХХХ, що перебуває за адресою ХХХХХХХХХХ, надалі іменованим «Власник»,  і ZZZ, що перебуває за адресою ZZZZZZZZZZ, надалі іменований  Підрядчик.

Власник  тим самим зобов’язується виплатити суму <000 USD> Підрядчикові з урахуванням зобов’язання Підрядчика виконати роботи, поставити матеріали і отри- мати дозволи,  необхідні для (опис  роботи, яка буде зроблена), відповідно  до таких специфікацій: (перелік  специфікацій).

Підрядчик погоджується, що вся робота буде зроблена  в манері добросовісного підрядчика, а також погоджується докласти максимальну старанність, щоб закінчити


роботу


(           ) днів з моменту укладення даного контракту.


Власник погоджується заплатити  <000 USD> в такому порядку:

 одна третина (111$) після підписання цієї угоди;

 одна третина (111$) після завершення всієї зовнішньої роботи (зовнішньої об- робки); і

 одна третина (111$) після задовільного  завершення всієї роботи в цілому. Усі платежі повинні бути зроблені в готівці банківським чеком.

(Дата)

(Підписи сторін)