7.3. Ексклюзивний дистриб’юторський контракт («м’який»)

Типова  форма  ексклюзивного дистриб’юторського  контракту,  яка розроблена  з урахуванням рекомендацій  Міжнародної торгової палати (публікації №№ 441, 518 і

646). Так званий  «м’який» дистриб’юторський контракт,  або договір «європейсько- го» типу. Постачальник не має права здійснювати  збут самостійно  або через інших дистриб’юторів, а дистриб’ютор не має права представляти продукцію інших вироб- ників.  У той же час контракт  не накладає  на Дистриб’ютора  зобов’язань  за фіксо- ваними  обсягами  збуту — дистриб’ютор «зобов’язується прикласти всі зусилля  для просування і продажу Товарів  на Території  відповідно  до побажань  Постачальника і захищати  його інтереси», що, безумовно, на користь Дистриб’ютора. З іншого боку не передбачена  і спеціальна  відповідальність постачальника за порушення  ексклю- зивності  Дистриб’ютора (останній  має право на стягнення  збитків  в загальному  по- рядку).  Може використовуватися для регламентації  ексклюзивного збуту машин, устаткування і промислових виробів. Юрисдикція договору — універсальна.

Нижче наводиться  перелік статей контракту:

1. Призначення.

1. Призначення (варіант  2).

2. Сумлінність і чесність.

3. Функції Дистриб’ютора.

4. Інша продукція.

5. Організація продажів.


 

6. Реклама.

7. Умови продажів. Ціни.

8. Максимальні зусилля.

9. Субдистриб’ютори або агенти.

10. Право Постачальника на інформацію.

11. Продажні ціни.

12. Продажі за межами Території.

13. Товарні знаки і позначення постачальника.

14. Запас Товарів.

15. Конфіденційність.

16. Право Дистриб’ютора на інформацію.

18. Заборона переуступки.

19. Дострокове розірвання контракту.

20. Відшкодування збитків у разі розірвання контракту.

21. Повернення документів.

22. Арбітраж. Застосовне право.

23. Сповіщення.

24. Зміни. Недійсність.

25. Автентичний текст.

26. Значення заголовків.

Додаток 1. Опис товарів. Додатку 2. Територія.

Додаток 3. Стандартні  умови продажів.

1. Умови.

2. Постачання.

3. Ціни.

4. Відвантаження.

5. Страхування.

6. Претензії.

7. Product Liability.

8. Гарантії.

9. Умови платежу.

10. Збереження права власності.

11. Патенти, товарні знаки і т.п.

12. Підсудність.