4.5. Договір міжнародної купівлі-продажу кормів

Це типовий  контракт, розроблений з урахуванням рекомендацій  Асоціації з тор- гівлі зерном й кормами. Надаються витяги з контракту: зміст і декілька статей.

Зміст контракту:

1. Товар, що постачається.

2. Кількість.

3. Ціна.

4. Брокерська комісія.

5. Якість.

6. Терміни відвантаження.

7. Продаж зазначеними суднами.

8. Відвантаження і класифікація суден.

9. Подовження термінів відвантаження.

10. Індивідуалізація товару.

11. Взаєморозрахунок.

12. Відсотки.

13. Документи  на відвантаження.

14. Мита, податки,збори тощо.

15. Сертифікат походження товару.

16. Зважування.

17. Взяття  зразків вантажу та їхній аналіз.

18. Приховані дефекти.

19. Страхування.

20. Заборона на ввезення/вивезення.

21. Форс-мажорні обставини.

22. Повідомлення.

23. Факсимільний зв’язок.

24. Неробочі дні.

25. Дефолт.

26. Кругові закупівлі.

27. Неплатоспроможність.

28. Країна укладання контракту.

29. Арбітраж.


 

30. Міжнародні угоди.

1. Товар, що постачається


(опис)


у нових і/або вживаних мішках належної міцнос-


ті, здатних  протистояти фізичному зносу до прибуття  в порт призначення. Розбиті брикети і/або  мука повинні прийматися і сплачуватися як цілі брикети.

2. Кількість

Продавець  має право постачати на 5% більше або менше обумовленої  кількості.

6. Терміни відвантаження

Згідно з коносаментом(тами), із зазначеною датою (або такою, яка буде простав- лена). Дата в коносаменті  проставляється тоді, коли товари вже завантажені на борт судна. За відсутності  інших даних, дата коносамента  приймається як дата відванта- ження. Якщо місяць містить непарну кількість  днів, то день, що доводиться  на його середину,  вважається таким, що належить  як першій, так і другій половині  такого місяця.

9. Продовження термінів відвантаження

Контрактний період відвантаження, якщо він дорівнює 31 дню або менше, може бути на прохання  Вантажовідправника подовжений на будь-яку  кількість  днів, що не перевищує  8, за умов, що Вантажовідправник заздалегідь  повідомляє про це те- леграмою, відправленою не пізніше, ніж на наступний робочий день, наступний за останнім днем спочатку обумовленого  періоду. Повідомлення не зобов’язане містити точну кількість  додаткових  днів, і Продавець  після його здобуття своєчасно передає його своєму Покупцеві.

Залежно від кількості додаткових днів Продавець  надає Покупцеві можливість провести  вирахування із спочатку обумовленої  в контракті  ціни таким чином: для

1, 2, 3 або 4 додаткових  днів — 0,5% від брутто-ціни СІФ,  для 5 або 6 додаткових днів — 1% від брутто-ціни СІФ,  для 7 або 8 додаткових  днів — 1,5% брутто-ціни СІФ.  Якщо після відправки Покупцеві повідомлення Продавець  не в змозі провес- ти відвантаження протягом  додаткових  8 днів, то вважається,  що контракт  дозво- ляє  провести  відвантаження товару  протягом  первинного  обумовленого  терміну плюс вісім додаткових  днів; при цьому  обумовлена  в контракті  ціна знижується на 1,5% і при невиконанні контракту будь-який взаєморозрахунок проводився  на її основі.

Якщо з положень цього пункту випливає будь-яка знижка, то контрактною ціною вважається первинна  ціна за вирахуванням знижки  і тоді будь-яка інша обумовлена контрактом  різниця встановлюється на підставі такої зменшеної ціни.

16. Зважування

Остаточний взаєморозрахунок робиться на основі ваги-брутто,  при цьому по- ставлений товар має бути обов’язково зважений в порту призначення. Продавець ма-


 

ють право бути присутнім  під час процедури  зважування. Якщо зважування відразу по розвантаженню неможливе  і вантаж не був зважений,  то контрольне  зважування повинне відбутися протягом 14 днів, наступних після дня закінчення розвантаження.

Якщо протягом цих 14 днів з дня закінчення розвантаження зважування не було зроблено,  то як  основа  для  розрахунків приймається маса, вказана  в коносаменті, проте для проведення  важення  може бути наданий додатковий  термін в 14 днів — за умови, що Покупцем  будуть представлені  переконливі обґрунтування неможливості зробити важення протягом перших 14 днів з дня закінчення розвантаження.

18. Приховані дефекти

Товар вважається вільним від дефектів, які зробили б його непридатним для про- дажу, за умови, що такі дефекти не були виявлені  під час досить ретельного огляду — незалежно  від того, що із цього приводу говорить (застосовне) законодавство.