Тема 2 СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Основні терміни і поняття

Міжнародний менеджмент, національна школа бізнесу, пакет розвитку, геоцентрична концепція, поліцентрична концепція, ет-ноцентрична концепція, порівняльний менеджмент, регіоцентрич-на концепція, принципи менеджменту, функції менеджменту, міжнародне управлінське координування.