Тема 17 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ З ДЕРЖАВОЮ

 

Основні поняття і терміни

Міжнародне економічне право, державне регулювання міжна­родних корпорацій, наддержавне регулювання міжнародних кор­порацій, приймаюча країна, Угода про ТНК країн-членів ОЕСР, адаптація ТНК, Кодекс поведінки ТНК, антимонопольне зако­нодавство, антимонопольне регулювання.