Тема 14 МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Основні поняття і терміни

Пряме зарубіжне інвестування, мотивація прямого зарубіжно­го інвестування ТНК, декомпозиція ризиків ТНК, взаємовідносини філій ТНК з головною фірмою, фінансові зв'язки системи ТНК, управління грошовими переказами ТНК, або міжнародна систе­ма управління готівкою, контроль та регулювання міжнародних грошових операцій, оподаткування міжнародної діяльності ТНК, валютні ризики потенційних збитків ТНК, управління ризиками потенційних збитків ТНК: вимірювання ризику, прогнозування валютних курсів, система звітності, стратегії страхування ва­лютних ризиків.