Тема 13 ТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

 

Основні поняття і терміни

Методи міжнародної торгівлі, прямий метод проведення торговельних операцій, комерційні торговельні операції, екс­портні торговельні операції, торговельно-посередницькі фірми, дистриб'ютори, стокісти, міжнародний товарний аукціон, між­народні тендери, оференти, зустрічна торгівля, лізинг, форфей­тинг, факторинг, зовнішньоекономічний договір (контракт).