Тема 1 МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС, ЙОГО СУТНІСТЬ, РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ

 

Основні терміни і поняття

Міжнародна корпорація, міжнародний бізнес, транснаціональ­на компанія, багатонаціональні компанії, інтернаціоналізація бізнесу і менеджменту, мультинаціональні корпорації, міжна­родний контроль, комерційна ера, ера експансії, ера концесій, ера національних держав, ера глобалізації.