12.1. Особливості контролю в міжнародному середовищі

Контроль пов'язаний з плануванням і покликаний забезпечити керівництво організації своєчасною і достовірною інформацією про хід виконання стратегічних планів, їх зв'язок з місією організації для своєчасного їх корегування.

Складність реалізації функції контролю в міжнародному серед­овищі визначається наступними її особливостями:

складність здійснення контролю на міжнародному рівні;

великі відстані;

культурні відмінності між країнами;

різні часові пояси;

необхідність диверсифікації методів виробництва на місцях;

збільшення кількості неконтрольованих факторів впливу на виробництво.

Характеристики ефективної системи контролю в ТНК:

Стандарти в МНК повинні враховувати загальнокорпора-тивні та місцеві цілі.

Система контролю має бути гнучкою для відслідковування всіх невизначеностей (ризиків).

Вона повинна надавати вчасну і точну інформацію про стан справ у корпорації.

Забезпечення конгруентності завдань, що стоять перед кор­порацією і окремими філіями (конгурентність - підтримка і виконання завдань, що передбачені стратегічними цілями корпорації та її філіями, навіть у разі протиріч з локаль­ними завданнями).

Наявність оперативного та зворотнього зв'язку штаб-квартири з усіма підрозділами корпорації.

У процесі побудови такої системи керівництво ТНК наштовху­ється на наступні проблеми:

Відмінності в принципах підготовки та аналітичності облі­кових даних (різниця у стандартах бухгалтерського обліку і звітності).

Проблема зручності комунікацій.

Інформативність внутрішньої звітності (часто якість фі­нансового контролю пов'язана з кількістю і обсягом даних. Якщо вона надто велика, що процес підготовки та деталі­зації внутрішньої звітності починає заважати оперативній роботі філій).

Невідповідність цільових установок різних підрозділів компанії (різні підходи до типізації підрозділів компанії з точки зору їх відповідальності за виконання спільних планів, виділення окремих бізнес-одиниць у вигляді:

 

Кост-центру - відповідальність тільки за витрати.

Профіт-центру - відповідальність і за доходи, і за витрати.

Інвестмент-центру - доход співвідноситься з інвестованим капіталом.