МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Тема 1. Міжнародний бізнес, його сутність, розвиток та особливості

Тема 2. Сутність міжнародного менеджменту та його харак­теристика

Тема 3. Середовище міжнародного менеджменту та його ха­рактеристика