Тема 8 УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

 

Основні поняття і терміни

Людські ресурси; кадровий потенціал; міжнародні фірми; за­кордонні підрозділи міжнародних фірм; корпоративна культура міжнародних фірм; навчання кадрів; адаптація кадрів у міжна­родному бізнесі.