Тема 5 КРОСКУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Основні терміни і поняття

Національна культура, ділова культура, кроскультурний менеджмент, універсалістський підхід, економіко-кластерний підхід, культурно-кластерний підхід, поліхронна культура, моно-хронна культура, висококонтекстуальна культура, низькокон-текстуальна культура, культура універсальних істин, культура конкретних істин, індивідуалізм, колективізм, дистанція влади, маскулінізм, фемінізм, запобігання невизначеності, типи корпо­ративних культур: «сім'я», «Ейфелева башта», «інкубатор», «керована ракета».