МОДУЛЬ 2 ЗАГАЛЬНООРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА КРОСКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

 

Тема 5. Кроскультурний менеджмент та його характерис­тика

Тема 6. Прийняття рішеньу міжнародних корпораціях Тема 7. Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях Тема 8. Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі