ДОДАТОК Б УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

AC (або АТС, SAC, SATC) — середня сукупна вартість коротко­го періоду

АСРК — середня вартість одиниці капіталу ACPL — середня вартість одиниці праці AFC — середня постійна вартість

APZ — середня продуктивність і-го фактору виробництва APK — середня продуктивність капіталу APL — середня продуктивність праці AR — середня виручка

ARPK — середня виручка, яка приходиться на одиницю капіталу

ARPL — середня виручка, яка приходиться на одиницю праці

AVC — середня змінна вартість

D — графік функції попиту на благо

EI — коефіцієнт еластичності попиту за доходом

En — коефіцієнт перехресної еластичності попиту

Ep — коефіцієнт еластичності попиту за ціною

ES — коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною

FC — постійна вартість

I — бюджет індивіда

К — обсяг капіталу

L — обсяг праці

LD — графік функції попиту на працю LS — графік функції пропозиції праці

LAC (або LATC) — середня вартість довгострокового періоду LMC (або LMTC) — гранична вартість довгострокового періоду LTC — загальна вартість довгострокового періоду MC — гранична вартість короткострокового періоду MCPK — гранична вартість капіталу MCPL — гранична вартість праці

MPZ — гранична продуктивність і-го фактору виробництва MPK — гранична продуктивність (граничний продукт) капіталу MPL — гранична продуктивність (граничний продукт) праці MR — гранична виручка

MRPK — граничний продукт капіталу у грошовому вимірі MRPL — граничний продукт праці у грошовому вимірі MRSXY — гранична норма заміщення благом X блага Y

МКТ8ЬК — гранична норма технічного заміщення працею капіталу Ми — гранична корисність МП — граничний прибуток Р — ціна

Рг — ціна і-го блага

(О (або ТР)- загальний обсяг випуску продукції (сукупний про­дукт)

(О0 — обсяг попиту на благо (0 — кількість і-го блага

— обсяг пропозиції блага И — метод виробництва гК — ціна одиниці капіталу гь — ціна одиниці праці 8 — графік функції пропозиції блага і — ставка податку Т — сума податків

ТС (або 8ТС) — загальна вартість короткого періоду

ТИ — сукупна виручка

Ти (або и) — загальна корисність

И — корисність і-тої одиниці блага

УС — змінна вартість

УМРК — цінність граничного продукту капіталу УМРЬ — цінність граничного продукту праці П — прибуток