1.4. Індивідуальна функція пропозиції землі

Земля є невідновлюваним фактором виробництва, кількість якого фіксована. Отже, функція пропозиції землі має вигляд ZS = Z0 = const (рисунок 11.11).

,г8

 

1          1          ►

го г

Рисунок 11.11. Індивідуальна функція пропозиції землі