ТЕМА 11. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКАХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

 

1.         Пропозиція факторів виробництва.

Фактори виробництва.

Індивідуальна функція пропозиції праці. 1.3 Індивідуальна функція пропозиції капіталу. 1.4. Індивідуальна функція пропозиції землі.

 

Попит на фактори виробництва.

Фактори, що визначають попит та еластичність попиту на ресурс.

Трансфертна винагорода та економічна рента.

Рівновага на ринку факторів виробництва.

 

Рівновага на ринку праці, де діє досконала конкуренція.

Монополія на ринку праці.

Монопсонія на ринку праці.

Двостороння монополія.