4. Критерії Феллнера

Американський вчений В. Феллнер емпірично обґрунтував критерії сумісних дій фірм-олігополістів з метою отримання мак­симального прибутку:

Спільні дії більш типові для галузі, де випускається однорідний товар, ніж для галузі, що випускає диференційований товар.

У галузі, що переживає економічний підйом, тенденція до спільних дій вище, ніж у галузі, де спостерігається спад ви­робництва.

Тенденція до спільних дій вище в галузі, де нараховується не­велика кількість фірм.

Якщо в галузі є одна лідируюча фірма, то тенденція до спільних дій в ній вище, ніж у галузі, де всі фірми однакові.

Чим менше фірми застосовують нецінові методи конкуренції, тим вище тенденція до спільних дій.


6. Тенденція до спільних дій вище в тих галузях, де вище бар'єри входження нових фірм у галузь.