2. Модель ламаної кривої попиту

р С

 

 


Зупинимося на моделі ламаної кривої попиту. Нехай фірма в умовах олігополії перебуває у стані рівноваги Е(Ре,Ое) (рисунок 10.3).

Основне припущення моделі полягає у різній реакції конку­рентів на підвищення та зниження ціни окремою фірмою. При зниженні ціни конкуренти також будуть знижувати ціну, щоб не втратити покупців, тому попит Б1 на продукцію фірми у цьому випадку низькоеластичний. При спробі підвищити ціну конкурен­ти залишать власні ціни без змін, тому фірма стрімко втрачатиме своїх покупців — попит Б2 у цьому випадку високоеластичний. Об'єднана крива попиту має вигляд ламаної лінії, яка складається з двох відрізків ВЕ та ЕР. Об'єднана лінія граничної виручки МИ також складається з двох відрізків ВА та КС, що утворюються з двох ліній граничної виручки: МР1 (при О > ОЕ) і МР2 (при О < ОЕ); об'єднана лінія МР має розрив по вертикалі АК.

Застосування правила граничного випуску, МИ = МС, при максимізації прибутку фірми ілюструє жорсткість цін при олігополії порівняно з конкурентним ринком: зміна граничної вартості з МС1 до МС2 не призводить ні до зміни обсягу ОЕ, ні до зміни ціни Ре (через існування вертикального розриву на кривій граничної виручки).