ТЕМА 10. ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ОЛІГОПОЛІЇ

Характеристика ринку олігополії.

Модель ламаної кривої попиту.

Моделі дуополії.

Критерії Феллнера.

Варіанти стратегічної поведінки фірми в умовах олігополії.