ТЕМА 8. ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ МОНОПОЛІЇ

Характеристика ринку.

Чиста монополія. Гранична виручка монополіста.

Рівновага в короткостроковому та довгостроковому періоді.

Крива пропозиції для фірми-монополіста.

Цінова дискримінація.