6. Пропозиція підприємства в умовах досконалої конкуренції

Індивідуальна короткострокова крива пропозиції Б — графічна форма функції пропозиції в системі координат «обсяг випуску — ціна». В короткостроковому періоді крива пропозиції утворюється як частина кривої МС, що розташована не нижче точки перетину з кривою АУС (рисунок 7.5). За цінами Р < АУСтіп обсяг пропозиції буде дорівнювати нулю, тому формально до кривої пропозиції слід відносити і вертикальний відрізок ОР0 на рисунку 7.5 (ниж­ня частина). Крива пропозиції для кожного обсягу 0_ визначає мінімальну ціну, за якою фірма беззбитково для себе пропонує останню вироблену одиницю продукції на ринку.

138

 

 

 


Якщо для кожної із N фірм, що входять у галузь, визначити криву пропозиції, то можна побудувати криву ринкової (галузе­вої) короткострокової пропозиції; вона утворюється як горизон­тальна сума індивідуальних кривих пропозиції окремих фірм.