ТЕМА 1. ВСТУП ДО МІКРОЕКОНОМІКИ

Предмет і метод мікроекономіки.

Поняття економічної моделі. Види економічних моделей.

Типи і моделі ринкового господарства.