ТЕМА 7. СТРУКТУРА РИНКУ І ЦІНА. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Моделі ринку та їх ознаки.

Максимізація прибутку. Універсальні правила ринкових структур.

Характеристика ринку досконалої конкуренції. Попит конку­рентної фірми.

Максимізація прибутку фірми.

Рівновага конкурентної фірми у короткостроковому періоді.

Пропозиція підприємства в умовах досконалої конкуренції.

Рівновага конкурентної фірми у довгостроковому періоді.