ТЕМА 5. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА

Основні поняття теорії виробництва.

Розширення виробництва. Віддача від масштабу в довгостро­ковий період.

Віддача від масштабу в короткий період.

Побудова кривої загального продукту в короткий період. Стадії виробництва.

Стадії виробництва в довгостроковий період.