3.6. Вибір на користь відмови від споживання одного з товарів: кутова рівновага

Деякі товари окремі люди не купують зовсім (наприклад, Ви відмовились від поїздки в Крим в цьому році заради інших поку­пок).

Рівновага споживача, за якої один з товарів не споживається зовсім, називається кутовою рівновагою. Вона має місце на одній з осей у вершині кута, утвореного бюджетною лінією і кривою байдужості (рисунок 4.16). Іноді бюджетна лінія і крива байду­жості мають різний нахил по всій довжині, тобто точки дотику не існує. В цьому випадку оптимальне рішення визначається поло­женням, найбільш близьким до дотичного.


Y4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рисунок 4.16. Кутова рівновага споживача (а — перевага надається товару Y, б — перевага надається товару Х)

Збільшення доходу або падіння цін може перемістити спожи­вача до внутрішньої рівноваги.

Якщо МК8Ху = 0 у випадку нейтральних товарів, то споживач завжди знаходиться в стані кутової рівноваги. Наприклад, чай і кава для споживача є нейтральними товарами, тому що чай він не вживає зовсім (рисунок 4.17 (а)), або зовсім не вживає кави (ри­сунок 4.17 (б)). кава Ж

 

 

 


 

Якщо MRSXY = const — криві байдужості є прямими лініями з від'ємним нахилом у випадку абсолютно взаємозамінних благ. В такому випадку споживач вибирає дешевше благо. Наприклад, якщо каву і чай розглядати як абсолютні замінники, то споживач буде вибирати один з товарів в залежності від їх вартості (рису­нок 4.18).


 

 


кава А,

 

— > mrsxy      p* < mrsxy

Ру Ру Рисунок 4.18. Кутова рівновага для абсолютних замінників

р

Споживач витрачає весь бюджет на каву, якщо —х > МІІЗ^ —

Px

Py

точка Споживач витрачає весь бюджет на чай, якщо < < МІ18Ху — точка Е2. ру

 

P

Якщо MRSXY = const = — то будь-який набір на бюджетній

 

 

 


лінії однаково корисний для споживача (рисунок 4.19).

Якщо мова йде про ідеально взаємодоповнюючі товари, то во­ни завжди купуються в певній незмінній пропорції. Прикладом таких товарів можуть слугувати автомобілі та номерні знаки (ри­сунок 4.20). Обсяг споживання обох товарів повинен збільшува­тись у пропорції 1:1, щоб забезпечити приріст корисності. Верши­ни кутів кривих байдужості лежать на промені, що виходить з по­чатку координат під кутом 45о.

 


Споживач завжди буде в стані рівноваги при купівлі набору, що відповідає вершині однієї з кривих байдужості.